• ใบตัดเพชร ขนาด 16 นิ้ว หนา 10 มม. MARTON DWMT-16G
  9,000.00 ฿
  10,500.00 ฿  (-14%)
 • ใบตัดเพชร ขนาด 24 นิ้ว หนา 4 มม. MARTON DWMT-24B
  10,700.00 ฿
  12,500.00 ฿  (-14%)
 • ใบตัดเพชร ขนาด 20 นิ้ว หนา 3 มม. MARTON DWMT-20B
  4,300.00 ฿
  5,000.00 ฿  (-14%)
 • ใบตัดเพชร ขนาด 16 นิ้ว หนา 3 มม. MARTON DWMT-16B
  3,600.00 ฿
  4,200.00 ฿  (-14%)
 • ใบตัดเพชร ขนาด 14 นิ้ว หนา 3 มม. MARTON DWMT-14R
  3,300.00 ฿
  3,900.00 ฿  (-15%)
 • เครื่องตัดคอนกรีต 24นิ้ว + เครื่องยนต์ marton 11 hp (ดีเซล)
  49,500.00 ฿
  54,500.00 ฿  (-9%)
 • เครื่องตัดคอนกรีตMarton 14 นิ้ว (ไม่รวมเครื่องยนต์และใบตัด)
  13,500.00 ฿
  14,700.00 ฿  (-8%)
 • เครื่องตัดคอนกรีตMarton 14 นิ้ว Premium + เครื่องยนต์(เบนซิน) 9 HP (ไม่รวมใบตัด)
  23,100.00 ฿
  25,410.00 ฿  (-9%)
 • เครื่องตัดคอนกรีตMarton 16 นิ้ว (ไม่รวมเครื่องยนต์และใบตัด)
  17,300.00 ฿
 • เครื่องตัดคอนกรีตMarton 16 นิ้ว + เครื่องยนต์marton 9 HP (เบนซิน) (ไม่รวมใบตัด)
  25,500.00 ฿
  28,500.00 ฿  (-11%)
 • เครื่องตัดคอนกรีตMarton 20 นิ้ว (ไม่รวมเครื่องยนต์และใบตัด)
  18,300.00 ฿
 • เครื่องตัดคอนกรีตMarton 20 นิ้ว + เครื่องยนต์marton 13 HP (เบนซิน) (ไม่รวมใบตัด)
  32,100.00 ฿
 • เครื่องตัดคอนกรีตMarton 20 นิ้ว + เครื่องยนต์marton 9 HP (เบนซิน)(ไม่รวมใบตัด)
  28,900.00 ฿
 • ใบตัดเพชร ขนาด 14 นิ้ว หนา 10 มม. MARTON DWMT-14W
  6,500.00 ฿

Visitors: 8,390