• ขายดี
  เครื่องตัดคอนกรีต 24นิ้ว + เครื่องยนต์ marton 11 hp (ดีเซล)
  53,100.00 ฿
  54,500.00 ฿  (-3%)
 • เครื่องตัดคอนกรีตMarton 14 นิ้ว (ไม่รวมเครื่องยนต์และใบตัด)
  14,380.00 ฿
 • ขายดี
  เครื่องตัดคอนกรีตMarton 14 นิ้ว Premium + เครื่องยนต์(เบนซิน) 9 HP (ไม่รวมใบตัด)
  24,080.00 ฿
  25,410.00 ฿  (-5%)
 • เครื่องตัดคอนกรีตMarton 16 นิ้ว (ไม่รวมเครื่องยนต์และใบตัด)
  17,400.00 ฿
 • ขายดี
  เครื่องตัดคอนกรีตMarton 16 นิ้ว + เครื่องยนต์marton 9 HP (เบนซิน) (ไม่รวมใบตัด)
  27,030.00 ฿
  28,500.00 ฿  (-5%)
 • เครื่องตัดคอนกรีตMarton 20 นิ้ว (ไม่รวมเครื่องยนต์และใบตัด)
  17,360.00 ฿
  18,300.00 ฿  (-5%)
 • เครื่องตัดคอนกรีตMarton 20 นิ้ว + เครื่องยนต์marton 9 HP (เบนซิน)(ไม่รวมใบตัด)
  26,950.00 ฿
  28,900.00 ฿  (-7%)
 • ขายดี
  เครื่องตัดคอนกรีตMarton 20 นิ้ว + เครื่องยนต์marton 13 HP (เบนซิน) (ไม่รวมใบตัด)
  30,030.00 ฿
  32,100.00 ฿  (-6%)
 • ใบตัดเพชร ขนาด 14 นิ้ว หนา 3 มม. MARTON DWMT-14R
  2,500.00 ฿
  3,900.00 ฿  (-36%)
 • ใบตัดเพชร ขนาด 14 นิ้ว หนา 10 มม. MARTON DWMT-14W
  5,100.00 ฿
  6,050.00 ฿  (-16%)
 • ใบตัดเพชร ขนาด 16 นิ้ว หนา 3 มม. MARTON DWMT-16B
  2,800.00 ฿
  4,200.00 ฿  (-33%)
 • ใบตัดเพชร ขนาด 16 นิ้ว หนา 10 มม. MARTON DWMT-16G
  6,000.00 ฿
  10,500.00 ฿  (-43%)
 • ใบตัดเพชร ขนาด 24 นิ้ว หนา 4 มม. MARTON DWMT-24B
  7,000.00 ฿
  12,500.00 ฿  (-44%)
 • ใบตัดเพชร ขนาด 20 นิ้ว หนา 3 มม. MARTON DWMT-20B
  3,300.00 ฿
  5,000.00 ฿  (-34%)
Visitors: 15,303