ถังเก็บน้ำ/ถังบำบัดน้ำเสีย/ถังดักไขมัน

ถังเก็บน้ำโพลีเมอร์

 • ถังเก็บน้ำ FROST-550
  5,100.00 ฿
 • ถังเก็บน้ำ FROST-750
  6,900.00 ฿
 • ถังเก็บน้ำ FROST-1000
  7,600.00 ฿
 • ถังเก็บน้ำ FROST-1500
  9,500.00 ฿

ถังเก็บน้ำ PE

 • ถังเก็บน้ำบนดิน DEW 550 ลิตร
  3,200.00 ฿
 • ถังเก็บน้ำบนดิน DEW 1000 ลิตร
  3,900.00 ฿
 • ถังเก็บน้ำบนดิน DEW 1200 ลิตร
  4,200.00 ฿
 • ถังเก็บน้ำบนดิน DEW 1750 ลิตร
  5,600.00 ฿

ถังบำบัด

 • ถังบำบัดน้ำเสีย Marton 600 ลิตร
  3,800.00 ฿
 • ถังบำบัดน้ำเสีย Marton 800 ลิตร
  4,100.00 ฿
 • ถังบำบัดน้ำเสีย Marton 1000 ลิตร
  4,950.00 ฿
 • ถังบำบัดน้ำเสีย Marton 1600 ลิตร
  6,900.00 ฿


Visitors: 18,779